Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khalynh Nguyễn

 1. Khalynh Nguyễn
  Khalynh Nguyễn
  vào ngày đó bạn tặng họ thì họ cũng tặng lại quà cho bạn nhỉ
  12 Tháng mười một 2018
 2. master rubik
  master rubik
  Đúng rồi mình cũng được hoa như những bạn nữ
  12 Tháng mười một 2018
 3. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  hoa luôn á ??????
  12 Tháng mười một 2018
 4. master rubik
  master rubik
  Cách nói thôi
  12 Tháng mười một 2018
 5. Nhiqhhqb412004
  12 Tháng mười một 2018
-->