Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi khánh ly abbey

 1. namnam06
  namnam06
  Uk! :D
  11 Tháng mười một 2018
 2. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  bạn giới thiệu về mk đi
  11 Tháng mười một 2018
 3. namnam06
  namnam06
  Tên: bạn thấy đó, SN, giới tính... có đó luôn! :D
  11 Tháng mười một 2018
 4. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  tên nam ak
  11 Tháng mười một 2018
 5. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ủa vạy ms sn ak chúc mừng hậu sn nha
  11 Tháng mười một 2018
 6. namnam06
  namnam06
  Eh, mà hậu sn???
  11 Tháng mười một 2018
 7. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  sau sn đó
  11 Tháng mười một 2018
 8. namnam06
  namnam06
  Sao hông chúc sớm đi! :D
  11 Tháng mười một 2018
 9. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  thì giờ mk ms bt cậu mà
  11 Tháng mười một 2018
 10. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  cậu ở đâu vạy mà 2k5 đúng ko
  11 Tháng mười một 2018
 11. namnam06
  namnam06
  :v...
  11 Tháng mười một 2018
 12. namnam06
  namnam06
  Uk, mà mình ở Gia Lai.
  Cậu tìm thấy mà.
  11 Tháng mười một 2018
 13. khánh ly abbey
  13 Tháng mười một 2018
 14. namnam06
  namnam06
  Nhô! :D
  13 Tháng mười một 2018
 15. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  nhớ mk ko
  13 Tháng mười một 2018
 16. namnam06
  namnam06
  Nhớ mà, vào wall hoài! :D
  13 Tháng mười một 2018
 17. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  wall mk hay cậu
  13 Tháng mười một 2018
 18. namnam06
  namnam06
  Wall của cậu chứ, mà cậu khóa bình luận wall à?
  13 Tháng mười một 2018
 19. khánh ly abbey
  14 Tháng mười một 2018
-->