Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Ngọc Bảo

 1. Nguyễn Danh Nam.
  Nguyễn Danh Nam.
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo, chẳng giống con trai chút nào cả.
  10 Tháng mười một 2018
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  10 Tháng mười một 2018
 3. Nguyễn Danh Nam.
  Nguyễn Danh Nam.
  màu vàng....
  11 Tháng mười một 2018
 4. Nguyễn Danh Nam.
  Nguyễn Danh Nam.
  à, nhầm, cam,...
  11 Tháng mười một 2018
 5. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  11 Tháng mười một 2018
 6. Nguyễn Danh Nam.
  12 Tháng mười một 2018
 7. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  12 Tháng mười một 2018
 8. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nhưng màu vàng mà? Bạn 2k3?
  12 Tháng mười một 2018
 9. Nguyễn Danh Nam.
  12 Tháng mười một 2018
 10. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Thế thì hơn tuổi em đó ạ. Anh chuyên Văn ạ?
  12 Tháng mười một 2018
 11. Nguyễn Danh Nam.
  Nguyễn Danh Nam.
  cũng tạm thôi em.
  12 Tháng mười một 2018
 12. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Ơ, thế anh chuyên Văn thật ạ@@
  12 Tháng mười một 2018
 13. Nguyễn Danh Nam.
  Nguyễn Danh Nam.
  đại loại là học ké lớp đội tuyển Văn thôi em.
  12 Tháng mười một 2018
 14. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Ủa học ké được ạ? Phục anh^^
  Anh học trường nào vậy ạ?
  12 Tháng mười một 2018
 15. Nguyễn Danh Nam.
  Nguyễn Danh Nam.
  anh học trường THPT.
  12 Tháng mười một 2018
 16. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Tên trường.
  12 Tháng mười một 2018
 17. Nguyễn Danh Nam.
  Nguyễn Danh Nam.
  trường thường.
  12 Tháng mười một 2018
 18. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Thì cứ nói tên đi ạ.
  12 Tháng mười một 2018
 19. Nguyễn Danh Nam.
  Nguyễn Danh Nam.
  nói ra rồi sao? Mọi việc vẫn diễn ra bình thường~
  12 Tháng mười một 2018
 20. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Sao có thể bình thường được ạ. Ít ra nó vẫn có một biến cố nhỏ chính là thêm một người biết tên trường anh... Hơn nữa anh cứ nói. Biết đâu anh lại học cùng trường anh họ em.
  12 Tháng mười một 2018
 21. Nguyễn Danh Nam.
  Nguyễn Danh Nam.
  đoán là không....
  12 Tháng mười một 2018
 22. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Thế anh học trường nào? Nói tên là biết ngay mà.
  12 Tháng mười một 2018
 23. Nguyễn Danh Nam.
  Nguyễn Danh Nam.
  Mê Linh.
  12 Tháng mười một 2018
-->