Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chết vì Sinh

 1. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  nà ní
  9 Tháng mười một 2018
 2. Chết vì Sinh
  Chết vì Sinh
  maybe mann :D
  9 Tháng mười một 2018
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  jennie đi
  9 Tháng mười một 2018
 4. Chết vì Sinh
  Chết vì Sinh
  jn hơi địu k thích lm
  9 Tháng mười một 2018
 5. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  lisa chân dài hả
  9 Tháng mười một 2018
 6. Chết vì Sinh
  Chết vì Sinh
  nhạt =.-
  9 Tháng mười một 2018
 7. Chết vì Sinh
  Chết vì Sinh
  thích <3
  9 Tháng mười một 2018
-->