Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nhớ e là ai hem
  8 Tháng mười một 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  8 Tháng mười một 2018
 3. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  8 Tháng mười một 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  nà lí
  9 Tháng mười một 2018
 5. Hoàng Tử Lang Thang
  Hoàng Tử Lang Thang
  à anh hơi bận
  ^^
  9 Tháng mười một 2018
 6. Hoàng Tử Lang Thang
  Hoàng Tử Lang Thang
  em gái học hành thế nào?
  9 Tháng mười một 2018
 7. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  dạ
  em gái anh học giỏi lắm
  toàn điểm 6 thui ạ
  9 Tháng mười một 2018
 8. Hoàng Tử Lang Thang
  Hoàng Tử Lang Thang
  ++
  giỏi zữ zdậy ta
  10 Tháng mười một 2018
 9. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  điểm 6? giỏi?
  10 Tháng mười một 2018
 10. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  :)
  giỏi theo nghĩa ngược lại thì đúng hơn
  :(((((((((((
  11 Tháng mười một 2018
 11. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  haizz
  tui toàn 8 với 9 với 10
  có 1 ff 6.8 môn anh
  11 Tháng mười một 2018
 12. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  11 Tháng mười một 2018
 13. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  tieengs anh 6,8 bne
  11 Tháng mười một 2018
 14. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Tiếng anh tui dc có 6 thui
  12 Tháng mười một 2018
 15. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  haha
  có đứa thấp hơn tao
  12 Tháng mười một 2018
 16. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Hahahaa
  Tui dốt anh mà
  13 Tháng mười một 2018
 17. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ahahahaha
  ko phải buồn nữa rồi
  13 Tháng mười một 2018
 18. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Haizzza
  Cười trên đau khổ của ng ta
  13 Tháng mười một 2018
 19. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  cười là sao
  cuộc sống mà
  14 Tháng mười một 2018
 20. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  K sao
  Cuộc sống bị thương
  14 Tháng mười một 2018
-->