Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bé Nai Dễ Thương

 1. namnam06
  namnam06
  Bạn chào mình thì mình không chào bạn, nếu bạn có chào thì mình chào, mà bạn không chào thì mình không chào, bạn nghỉ chào mình thì mình chào bạn! :D
  8 Tháng mười một 2018
 2. Bé Nai Dễ Thương
  Bé Nai Dễ Thương
  :p Híc! Mình chào bạn mờ ^-^
  8 Tháng mười một 2018
 3. namnam06
  namnam06
  Đọc lại: Bạn chào mình thì mình không chào bạn, nếu bạn có chào thì mình chào, mà bạn không chào thì mình không chào, bạn nghỉ chào mình thì mình chào bạn! :D
  8 Tháng mười một 2018
 4. namnam06
  namnam06
  Như vậy tồn tại một lúc mình chào bạn và mình không chào bạn, do đó thế giới không hoàn hảo! :D
  8 Tháng mười một 2018
 5. Bé Nai Dễ Thương
  Bé Nai Dễ Thương
  Okay =.=!! I'm fine. Làm quen thôi mừ, khó zữ
  8 Tháng mười một 2018
 6. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  t thích cách nói này
  8 Tháng mười một 2018
 7. Bé Nai Dễ Thương
  Bé Nai Dễ Thương
  Híc! Bạn ấy nói thế lm tui k dám lwen nx=_=!
  8 Tháng mười một 2018
 8. Vũ Lan Anh
  8 Tháng mười một 2018
 9. namnam06
  namnam06
  Sao zậy, 2 mem không thấy tui rep mà tỉnh bơ à! :eek:
  Mà sao không có thông báo!?!?!?!?!?!?
  8 Tháng mười một 2018
 10. namnam06
  namnam06
  Mà quên rep câu này:
  8 Tháng mười một 2018
 11. namnam06
  namnam06
  Xin chào! :D
  8 Tháng mười một 2018
 12. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  mặn nhể
  8 Tháng mười một 2018
 13. namnam06
  namnam06
  Mặn ???
  8 Tháng mười một 2018
 14. Bé Nai Dễ Thương
  Bé Nai Dễ Thương
  MẶn thiệt luôn as^-^
  8 Tháng mười một 2018
 15. namnam06
  namnam06
  Đâu, hỏi lớp mình đi, nó kêu nhạt á! :D
  8 Tháng mười một 2018
 16. Tử Bàn
  Tử Bàn
  Mặn ghê gớm =.=
  9 Tháng mười một 2018
 17. Bé Nai Dễ Thương
  Bé Nai Dễ Thương
  Mặn thiệt mờ
  9 Tháng mười một 2018
-->