Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thu Thủy Blue

 1. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  và kết thúc cuộc đời luôn cho nó khỏi thak thưk
  9 Tháng mười một 2018
 2. Thu Thủy Blue
  10 Tháng mười một 2018
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  em nói hay quá mà
  10 Tháng mười một 2018
 4. Thu Thủy Blue
  Thu Thủy Blue
  uk công nhận
  10 Tháng mười một 2018
 5. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  hô chị
  10 Tháng mười một 2018
 6. Thu Thủy Blue
  11 Tháng mười một 2018
 7. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  hơe
  chị sinh năm bn vại
  11 Tháng mười một 2018
 8. Thu Thủy Blue
  Thu Thủy Blue
  2k1 e à
  13 Tháng mười một 2018
 9. Đỗ Anh Thái
  13 Tháng mười một 2018
 10. Thu Thủy Blue
  15 Tháng mười một 2018
 11. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  chị hok ở ddaau
  15 Tháng mười một 2018
 12. Thu Thủy Blue
  Thu Thủy Blue
  Hà Nam e à
  16 Tháng mười một 2018
 13. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  hà nam giáp hà nội ko nhỉ
  16 Tháng mười một 2018
 14. Thu Thủy Blue
  17 Tháng mười một 2018
 15. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ơ hơ
  chị ở chỗ nào ?
  17 Tháng mười một 2018
 16. Thu Thủy Blue
  Thu Thủy Blue
  Bình lục
  19 Tháng mười một 2018
-->