Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Thuận

 1. Hi HMF
  Hi HMF
  :>> I love you
  8 Tháng mười một 2018
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hihi <3
  9 Tháng mười một 2018
 3. Hi HMF
  Hi HMF
  Cái chữ kí "đăng bài chân thành,.. " đó từ đâu ra vậy e?
  21 Tháng mười một 2018
 4. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Chị đoán xem nào :D Thật ra em cũng không biết ^^ Chắc là mặc định :v
  21 Tháng mười một 2018
 5. Thiên Thuận
  21 Tháng mười một 2018
 6. Hi HMF
  Hi HMF
  Hihi chịu :>>
  21 Tháng mười một 2018
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ôi thôi :< Ngày mai em dự giờ... Thôi kệ :v
  21 Tháng mười một 2018
 8. Hi HMF
  Hi HMF
  Bài số bao nhiêu?
  21 Tháng mười một 2018
 9. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Bài 8, chương V SGK Lịch sử 10 ạ, trang 47.
  21 Tháng mười một 2018
-->