Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi 01655760117

 1. shorlochomevn@gmail.com
  8 Tháng mười một 2018
 2. 01655760117
  8 Tháng mười một 2018
 3. 01655760117
  01655760117
  cạn lời
  8 Tháng mười một 2018
 4. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  mai có gì làm ko mày??? mới cả rảnh chép cho t Sử đê...ở lớp đã chép đâu...mà mai học sử ko m???
  8 Tháng mười một 2018
 5. shorlochomevn@gmail.com
  8 Tháng mười một 2018
-->