Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. nguyễn đan phương
  7 Tháng mười một 2018
 2. nguyễn đan phương
  7 Tháng mười một 2018
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  em?
  m đùa t à
  7 Tháng mười một 2018
 4. nguyễn đan phương
  7 Tháng mười một 2018
 5. nguyễn đan phương
  nguyễn đan phương
  dạo này mày rảnh lắm ak mà thay ảnh liên tục z
  8 Tháng mười một 2018
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  hớ
  avt đôi nên thay cho đỡ mốc
  8 Tháng mười một 2018
 7. nguyễn đan phương
  nguyễn đan phương
  vãi pé có bồ rồi ak
  8 Tháng mười một 2018
-->