Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kumaru Doma

 1. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  là sao?
  6 Tháng mười một 2018
 2. Kumaru Doma
  Kumaru Doma
  Viết bừa cho đỡ trống :)
  Hidden là ẩn, hidden kard là tên fandom của kard <3
  6 Tháng mười một 2018
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ãi c*c
  6 Tháng mười một 2018
 4. Kumaru Doma
  Kumaru Doma
  Chậc :)
  6 Tháng mười một 2018
 5. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  suy nghĩ kĩ ha
  7 Tháng mười một 2018
 6. Kumaru Doma
  7 Tháng mười một 2018
 7. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  cái trạng thái của bác ấy
  7 Tháng mười một 2018
 8. Kumaru Doma
  8 Tháng mười một 2018