Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. namnam06
  namnam06
  Thanks bạn thứ 7! :D
  Mà đang buồn chứ mặt cười buồn ít quá, khoog thích dùng! :(
  6 Tháng mười một 2018
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  tự chế ra các dạng mà dùng
  6 Tháng mười một 2018
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  ^.^ : <
  6 Tháng mười một 2018
 4. namnam06
  namnam06
  Không ổn, thế xấu quá!
  6 Tháng mười một 2018
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  >.< XD
  6 Tháng mười một 2018
-->