Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. namnam06
  namnam06
  Thanks chị! :D
  6 Tháng mười một 2018
 2. Kuroko - chan
  6 Tháng mười một 2018
 3. namnam06
  namnam06
  Hehe, chị là mem thứ 5 chúc em! :D
  6 Tháng mười một 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  :p zậy hả
  6 Tháng mười một 2018
 5. namnam06
  namnam06
  Tất nhiên! :D
  6 Tháng mười một 2018
 6. Kuroko - chan
  6 Tháng mười một 2018
-->