Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi namnam06

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Lack of friendship :(
  7 Tháng mười một 2018
 2. namnam06
  7 Tháng mười một 2018
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sao buồn thế?
  7 Tháng mười một 2018
 4. namnam06
  namnam06
  Không có gì, u đầu một cục thôi! :(
  7 Tháng mười một 2018
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  What?
  7 Tháng mười một 2018
 6. namnam06
  namnam06
  À, dọn đám xốp bị đập đầu vào cây!
  Đợi tí rồi nói tiếp! :D
  7 Tháng mười một 2018
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sao bị đập đầu?
  8 Tháng mười một 2018
-->