Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi LNPU

 1. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Nhể
  4 Tháng mười một 2018
 2. LNPU
  LNPU
  ??? thảo or nguyên
  4 Tháng mười một 2018
 3. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Thảo
  4 Tháng mười một 2018
 4. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Nguyên đi xa rồi
  4 Tháng mười một 2018
 5. LNPU
  LNPU
  đi xa rồi ? là sao
  4 Tháng mười một 2018
 6. LNPU
  LNPU
  RIP rồi à
  4 Tháng mười một 2018
 7. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Nguyên có pồ òi
  4 Tháng mười một 2018
-->