Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Minh Nhựt

 1. sieutrom1412
  sieutrom1412
  Anime, Manga
  3 Tháng mười một 2018
 2. sieutrom1412
  3 Tháng mười một 2018
 3. Dương Minh Nhựt
  Dương Minh Nhựt
  haha Anime
  3 Tháng mười một 2018
 4. Dương Minh Nhựt
  3 Tháng mười một 2018
 5. hip2608
  hip2608
  a đi cùng ...? :v
  3 Tháng mười một 2018
 6. Dương Minh Nhựt
  Dương Minh Nhựt
  haha con pikachu
  3 Tháng mười một 2018
 7. hip2608
  hip2608
  nà ní !!!!!!!!!!!
  a khéo đùa quá ha :D
  3 Tháng mười một 2018
 8. Dương Minh Nhựt
  Dương Minh Nhựt
  đúng thiệc là nà ní mà haha
  3 Tháng mười một 2018
 9. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  3 Tháng mười hai 2018
 10. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  3 Tháng mười hai 2018