Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thảoo

 1. Hinachigo
  Hinachigo
  Giờ vẫn chưa thấy =))
  3 Tháng mười một 2018
 2. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Dạo này mày onl thường xuyên hay k ?
  4 Tháng mười một 2018
 3. Hinachigo
  Hinachigo
  Ngày nào t chẳng onl, nhưng lên k có tb tì off :))
  4 Tháng mười một 2018
 4. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  =";)) HMF chán :"v
  .
  .

  ..
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Onl nhận điểm à =))
  .
  .
  .
  kkk.
  .
  v
  ..
  l.
  .
  .
  m.

  .
  .
  4 Tháng mười một 2018
 5. Hinachigo
  Hinachigo
  Không, onl để trông chờ tb 1 cách vô vọng :((
  4 Tháng mười một 2018
 6. Hinachigo
  Hinachigo
  Vậy nên điểm t mới ít đấy :)
  4 Tháng mười một 2018
 7. s2no12k3
  s2no12k3
  oh !
  6 Tháng mười một 2018
 8. Hinachigo
  6 Tháng mười một 2018
-->