Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi B.N.P.Thảo

 1. Kuroko - chan
  4 Tháng mười một 2018
 2. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Hehe nói vậy vậy thôi em cúp face à
  4 Tháng mười một 2018
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  i know
  4 Tháng mười một 2018
 4. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Uk uk uk uk uk uk
  4 Tháng mười một 2018
 5. Kuroko - chan
  4 Tháng mười một 2018
 6. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Tại ở đây có 1 chị xênh gái tên @Kuroko - chan sao em nỡ bỏ chớ
  4 Tháng mười một 2018
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ái chà
  dẻo miệng ghê cơ
  4 Tháng mười một 2018
 8. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Dẻo tay chớ
  4 Tháng mười một 2018
 9. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Trai mà phải bt nịnh gái mới thw
  4 Tháng mười một 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ghê
  m gái mà T^T
  4 Tháng mười một 2018
 11. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Trai cơ
  4 Tháng mười một 2018
 12. B.N.P.Thảo
  4 Tháng mười một 2018
 13. Kuroko - chan
  4 Tháng mười một 2018
 14. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Tuỳ chị iu
  4 Tháng mười một 2018
 15. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  là gái mà
  ^^
  4 Tháng mười một 2018
 16. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Thik kiểu trai thì em chiều hk ngán
  4 Tháng mười một 2018
 17. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vậy em là trai đi ^^ :p
  4 Tháng mười một 2018
 18. B.N.P.Thảo
  4 Tháng mười một 2018
 19. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  Rồi sao
  4 Tháng mười một 2018
 20. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  4 Tháng mười một 2018
 21. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ???????????????????????????????
  4 Tháng mười một 2018
 22. B.N.P.Thảo
  6 Tháng mười một 2018
-->