Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Beo1206

 1. Trang Clever
  Trang Clever
  tìm làm j
  2 Tháng mười một 2018
 2. Beo1206
  Beo1206
  Để làm quen thôi cậu =))
  2 Tháng mười một 2018
 3. Trang Clever
  3 Tháng mười một 2018
 4. Beo1206
  Beo1206
  Cậu tên gì nhỉ ?
  3 Tháng mười một 2018
 5. Trang Clever
  Trang Clever
  tên là tên
  4 Tháng mười một 2018