Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoàng Vũ Nghị

  1. Lương Thiện Thảo Hiếu
    31 Tháng mười 2018
  2. Hoàng Vũ Nghị
    Hoàng Vũ Nghị
    a là cố vấn môn toán ạ ?
    31 Tháng mười 2018
  3. Lương Thiện Thảo Hiếu
    Lương Thiện Thảo Hiếu
    Đúng rồi đó em,
    31 Tháng mười 2018
  4. Hoàng Vũ Nghị
    Hoàng Vũ Nghị
    wow a giỏi thật hihi .có gì giúp đỡ e thêm ạ
    31 Tháng mười 2018
  5. Lương Thiện Thảo Hiếu
    Lương Thiện Thảo Hiếu
    A luôn sẵn sàng giúp đỡ ^^
    31 Tháng mười 2018
-->