Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Thị Diệu Linh

 1. Phạm Hà Mi
  Phạm Hà Mi
  chào bạn
  30 Tháng mười 2018
 2. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  chị tên Mi ạ?
  p.s: em nhỏ hơn chị mà :v
  30 Tháng mười 2018
 3. Phạm Hà Mi
  Phạm Hà Mi
  tớ tên Mi, luôn thích đánh đu với tuổi tác :>
  30 Tháng mười 2018
 4. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  chị vui tính ghê :v
  30 Tháng mười 2018