Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Forgert Me Not

 1. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  Chắc vậy a!
  30 Tháng mười 2018
 2. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  Ôi mẹ ơi, cùng thật, cùng thật chị ơi !!!
  30 Tháng mười 2018
 3. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  Cùng chung thuyền thật rồi
  30 Tháng mười 2018
 4. Forgert Me Not
  Forgert Me Not
  Chị biết ngay mà. Inbox nha...
  31 Tháng mười 2018