Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Nguyễn Ngọc Trà My
  31 Tháng mười 2018
 2. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Chị hk lớp mấy vậy
  31 Tháng mười 2018
 3. Nguyễn Ngọc Trà My
  1 Tháng mười một 2018
 4. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Hình như chị có nick trên lingcor phải ko
  1 Tháng mười một 2018
 5. Nguyễn Ngọc Trà My
  Nguyễn Ngọc Trà My
  đâu có chắc e nhầm r
  1 Tháng mười một 2018
 6. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Chắc em nhầm :D
  1 Tháng mười một 2018