Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Võ Hà Trang

 1. Minh Nhí
  Minh Nhí
  nhưng sự thật là nghèo kid
  29 Tháng mười 2018
 2. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  R u telling a lie?
  29 Tháng mười 2018
 3. Minh Nhí
  Minh Nhí
  I don't know how to tell lie
  29 Tháng mười 2018
 4. phuongdaitt1
  30 Tháng mười 2018
 5. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Yeah, I think u r telling lies again :D:D:D kk
  30 Tháng mười 2018
 6. Minh Nhí
  Minh Nhí
  you hate me , You do not believe in me
  31 Tháng mười 2018
 7. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Yah, I am glad that u can realize the fact kkk
  31 Tháng mười 2018
 8. phuongdaitt1
  31 Tháng mười 2018
 9. Minh Nhí
  Minh Nhí
  No matter how much you hate me ,I still love you
  31 Tháng mười 2018
 10. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  U r so fake ... Anyway ths for ur not real love akkk
  31 Tháng mười 2018
-->