Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Beo1206

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  đọc một thời gian khá dài
  nhưng giờ không đọc nữa
  28 Tháng mười 2018
 2. Beo1206
  Beo1206
  Ừ =))
  28 Tháng mười 2018
 3. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  bn cx đọc à?
  28 Tháng mười 2018
 4. Beo1206
  Beo1206
  Ừ cậu =))
  28 Tháng mười 2018
 5. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  đọc nhiều ko?
  28 Tháng mười 2018
 6. Beo1206
  Beo1206
  Khá nhiều đấy cậu =))
  28 Tháng mười 2018
 7. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  bn đọc trên trang nào?
  28 Tháng mười 2018
 8. Beo1206
  Beo1206
  Thường thì là nettruyen -)) Facebook , youtube ạ
  28 Tháng mười 2018
 9. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  ầu, lúc trước mk lại hay đọc trên a3manga
  28 Tháng mười 2018
-->