Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Hinachigo
  Hinachigo
  Chào bạn :)
  25 Tháng mười 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  tên lấy từ âu vậy bn
  25 Tháng mười 2018
 3. Hinachigo
  Hinachigo
  Tên tiếng Nhật mình tự đặt ra thôi bạn :))
  25 Tháng mười 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ủa vậy hả
  soáng tộ ha
  1 Tháng mười một 2018
 5. Hinachigo
  Hinachigo
  Tên này nó cũng thông dụng thôi bạn :v
  2 Tháng mười một 2018
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  nghe như ichigo
  2 Tháng mười một 2018
 7. Hinachigo
  Hinachigo
  Thật ra là Ichigo á bạn
  mình bỏ chữ I đi :v
  2 Tháng mười một 2018
 8. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  hinaichigo
  2 Tháng mười một 2018
 9. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  hinaichigo
  2 Tháng mười một 2018
 10. Hinachigo
  Hinachigo
  Hina Ichigo á bạn
  Hina là tên Ichigo là họ
  2 Tháng mười một 2018
-->