Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoàng Vũ Nghị

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  25 Tháng mười 2018
 2. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  bạn có đề vĩnh yên mới đây k ?
  25 Tháng mười 2018
 3. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  chưa có
  bn có à?
  25 Tháng mười 2018
 4. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  mình đang đi xin đây :))
  25 Tháng mười 2018
 5. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  30 thi rồi :((
  25 Tháng mười 2018
 6. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  mong hôm đó gặp bạn tại VT :))
  25 Tháng mười 2018
 7. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  bn thì lo gì chứ
  giỏi tk còn j
  mk ms chết đây nè
  25 Tháng mười 2018
 8. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  mong là vậy
  25 Tháng mười 2018
 9. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  mình còn kém lắm :((
  25 Tháng mười 2018
 10. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  bn giỏi tk, kém j chứ
  khiêm tốn vừa phải thôi
  25 Tháng mười 2018
 11. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  nói thật đó ,mình kém lắm @@ .Thôi ,chúc bạn thi tốt nhé :))
  25 Tháng mười 2018
 12. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  thanks nhiều
  mk cx chúc bạn thi tốt nha :)
  25 Tháng mười 2018
-->