Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trang Clever

 1. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  thế hả
  25 Tháng mười 2018
 2. Trang Clever
  25 Tháng mười 2018
 3. Trang Clever
  Trang Clever
  haizz
  25 Tháng mười 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  sao thế
  26 Tháng mười 2018
 5. Trang Clever
  Trang Clever
  vì mk ko thich yêu đương, mk ghét nhất là con trai, vì mk ghét con trai
  26 Tháng mười 2018
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  bác là con troai mà
  26 Tháng mười 2018
 7. Trang Clever
  Trang Clever
  tui là girl chứ bộ
  26 Tháng mười 2018
 8. Đỗ Anh Thái
  26 Tháng mười 2018
 9. Trang Clever
  Trang Clever
  thật mờ
  26 Tháng mười 2018