Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Hà nội phố
  24 Tháng mười 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  con gái tên thành thặc nà lạ
  25 Tháng mười 2018
 3. Hà nội phố
  Hà nội phố
  giờ thấy r đó
  25 Tháng mười 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  lạ thặc
  25 Tháng mười 2018
-->