Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Làm quen nha chị
  24 Tháng mười 2018
 2. Crystalmaiden
  Crystalmaiden
  dạ ^^
  28 Tháng mười 2018
 3. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Theo dõi em nha!!!
  28 Tháng mười 2018
 4. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Năn nỉ đó!!!
  28 Tháng mười 2018
 5. Crystalmaiden
  Crystalmaiden
  ok bạn
  29 Tháng mười 2018
 6. Từ Lê Thảo Vy
  31 Tháng mười 2018
 7. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  beshay đòi mn theo rõi để làm j
  1 Tháng mười một 2018
 8. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Làm j kệ em
  1 Tháng mười một 2018