Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Timeless time

 1. AFF CUP
  AFF CUP
  ok làm quen nha
  25 Tháng mười 2018
 2. AFF CUP
  AFF CUP
  năm nay bạn mấy tuổi
  25 Tháng mười 2018
 3. Timeless time
  Timeless time
  2k1, năm nay bạn bn tuổi
  25 Tháng mười 2018
 4. AFF CUP
  AFF CUP
  29 Tháng mười 2018
 5. Timeless time
  29 Tháng mười 2018
-->