Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Ngọc Bảo

 1. Thư Vy
  Thư Vy
  =)))
  26 Tháng mười 2018
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  =))
  Thằng này không onl.
  26 Tháng mười 2018
 3. Thư Vy
  Thư Vy
  có nên làm sập noti nó ? =)))
  26 Tháng mười 2018
 4. Tuấn Anh Phan Nguyễn
  20 Tháng năm 2019
 5. Hà Chi0503
  20 Tháng năm 2019
 6. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Rõ là không nhận được thông báo mà?/
  21 Tháng năm 2019
-->