Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi lethaokttt@gmail.com

 1. Akabane Yuii
  Akabane Yuii
  Vui nhưng mà vẫn phải học chăm nhaa :33
  23 Tháng mười 2018
 2. lethaokttt@gmail.com
  23 Tháng mười 2018
 3. Akabane Yuii
  Akabane Yuii
  Mà sao bn follow mừn dạ ???
  23 Tháng mười 2018
 4. lethaokttt@gmail.com
  lethaokttt@gmail.com
  Mình đăng nhập vào thầy bạn follow rồi nên mời trả lời
  23 Tháng mười 2018
 5. lethaokttt@gmail.com
  lethaokttt@gmail.com
  lúc này máy bị mất màn hình mính vứa sửa xong follow luân
  23 Tháng mười 2018
 6. Akabane Yuii
  24 Tháng mười 2018
-->