Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hungctcsx12

 1. huyhiệu2k5
  23 Tháng mười 2018
 2. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  làm w nha
  23 Tháng mười 2018
 3. hungctcsx12
  hungctcsx12

  bạn tên gì vậy
  23 Tháng mười 2018
 4. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  hiệu bạn ạ
  23 Tháng mười 2018
 5. hungctcsx12
  hungctcsx12

  mình là hùng
  23 Tháng mười 2018
 6. huyhiệu2k5
  23 Tháng mười 2018
 7. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  cậu sống ở đâu v
  23 Tháng mười 2018
 8. hungctcsx12
  hungctcsx12
  hà tĩnh
  23 Tháng mười 2018
 9. huyhiệu2k5
  23 Tháng mười 2018
 10. Kuroko - chan
  23 Tháng mười 2018
 11. hungctcsx12
  23 Tháng mười 2018
 12. Kuroko - chan
  23 Tháng mười 2018
 13. hungctcsx12
  hungctcsx12
  có gì không vậy
  23 Tháng mười 2018
 14. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ko
  cậu chào mọi người tớ chào lại thoi
  23 Tháng mười 2018
 15. hungctcsx12
  hungctcsx12
  ờ ha
  23 Tháng mười 2018
 16. Kuroko - chan
  23 Tháng mười 2018
 17. hungctcsx12
  hungctcsx12
  bạn giới thiệu đi
  23 Tháng mười 2018
 18. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Cứ gọi là Tũn
  2k3
  Hà nội
  23 Tháng mười 2018
 19. hungctcsx12
  hungctcsx12
  hùng
  2k4
  hà tĩnh
  23 Tháng mười 2018
 20. Kuroko - chan
  23 Tháng mười 2018
 21. hungctcsx12
  hungctcsx12
  sao à
  23 Tháng mười 2018
 22. Kuroko - chan
  23 Tháng mười 2018
 23. hungctcsx12
  23 Tháng mười 2018
 24. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  muộn òi
  pp
  23 Tháng mười 2018
 25. hungctcsx12
  23 Tháng mười 2018
 26. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  xin trào trú
  24 Tháng mười 2018
-->