Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Lan Anh

 1. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  k bị phạt bh!
  22 Tháng mười 2018
 2. Nấm Mập
  Nấm Mập
  xem xem được ch
  22 Tháng mười 2018
 3. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  đc r
  mà dùng hệ số bất định cx k đc m ạ!
  22 Tháng mười 2018
 4. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  đề sai r thì làm = niềm tin
  22 Tháng mười 2018
 5. Nấm Mập
  Nấm Mập
  công thức hệ số bất định là gì cho t với
  22 Tháng mười 2018
 6. Nấm Mập
  Nấm Mập
  dù sao cũng đg cần cho mấy việc nữa
  22 Tháng mười 2018
 7. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  (ax^2+bx+c)(x+c)
  22 Tháng mười 2018
 8. Nấm Mập
  Nấm Mập
  thế á t tưởng khác
  22 Tháng mười 2018
 9. Nấm Mập
  Nấm Mập
  m cho sai rồi hay sao ý
  22 Tháng mười 2018
 10. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  đúng r m!
  22 Tháng mười 2018
 11. Nấm Mập
  Nấm Mập
  bạn bè với nhau m đối xử với t thế à con kia
  22 Tháng mười 2018
 12. Nấm Mập
  Nấm Mập
  đưa một đằng làm một nẻo
  22 Tháng mười 2018
 13. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  t cx sai chứ bộ!
  22 Tháng mười 2018
-->