Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  sao mỗi lần bác xuất hiện đều gọi tôi vs một tên ms tk?
  22 Tháng mười 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  đó là bởi vì tui có kosei sáng tạo
  22 Tháng mười 2018
 3. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  kosei? là cái gì
  22 Tháng mười 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  năng lực
  22 Tháng mười 2018
 5. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  ô, bn có hk tiếng nhật à
  22 Tháng mười 2018
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  đọc boku no academia đó mà
  22 Tháng mười 2018
 7. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  t thích xem anime nhật, ít đọc truyện nhật lắm
  22 Tháng mười 2018
-->