Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Thuận

 1. Dương Hà Bảo Ngọc
  22 Tháng mười 2018
 2. Dương Hà Bảo Ngọc
  Dương Hà Bảo Ngọc
  anh tặng quà cho e đi
  22 Tháng mười 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Quà gì đây ta? :p
  22 Tháng mười 2018
 4. Dương Hà Bảo Ngọc
  Dương Hà Bảo Ngọc
  đừng đánh trống lãng nx tặng sn cho e đi ko giận ah đó
  23 Tháng mười 2018
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hiuhiu...:<
  23 Tháng mười 2018
 6. Dương Hà Bảo Ngọc
  28 Tháng mười 2018