Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  bn cần câu hỏi dịch ra tiếng việt hay đáp án dịch ra tiếng việt ?
  22 Tháng mười 2018
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  câu hỏi
  22 Tháng mười 2018
 3. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  ko đc
  bn phải tự dịch ra chứ
  22 Tháng mười 2018
 4. Chris Master Harry
  22 Tháng mười 2018
-->