Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Love2♥24❀8♥13maths♛

 1. Nấm Mập
  Nấm Mập
  là sao bạn mình chưa hiểu ý bạn
  21 Tháng mười 2018
 2. Love2♥24❀8♥13maths♛
  Love2♥24❀8♥13maths♛
  à nhầm sr! :D đề là rút gọn cơ! :D sr! :D
  21 Tháng mười 2018
 3. Nấm Mập
  21 Tháng mười 2018
 4. Love2♥24❀8♥13maths♛
  21 Tháng mười 2018
 5. Nấm Mập
  Nấm Mập
  kcj đâu
  21 Tháng mười 2018
 6. Love2♥24❀8♥13maths♛
  Love2♥24❀8♥13maths♛
  :) chán quá! :D làm quen luôn nha bạn! :D
  21 Tháng mười 2018
 7. Nấm Mập
  Nấm Mập
  ok bạn
  21 Tháng mười 2018
 8. Love2♥24❀8♥13maths♛
  Love2♥24❀8♥13maths♛
  mình tên love 2-24-8-13 nha bạn! :D còn bạn? :D
  21 Tháng mười 2018
 9. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  bạn tuôi! nó tên O
  21 Tháng mười 2018
 10. Vũ Lan Anh
  21 Tháng mười 2018
 11. Vũ Lan Anh
  21 Tháng mười 2018
 12. Vũ Lan Anh
  21 Tháng mười 2018
 13. Love2♥24❀8♥13maths♛
  21 Tháng mười 2018
 14. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  bạn tuôi
  21 Tháng mười 2018
 15. Love2♥24❀8♥13maths♛
  Love2♥24❀8♥13maths♛
  uk!!! ệ bạn!!! :D
  21 Tháng mười 2018
 16. Nấm Mập
  Nấm Mập
  t bạn m hả??
  21 Tháng mười 2018
 17. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  m k phải bạn t chứ gì
  21 Tháng mười 2018
 18. Nấm Mập
  Nấm Mập
  đương nhiên t là bạn m rồi
  21 Tháng mười 2018
 19. Love2♥24❀8♥13maths♛
  Love2♥24❀8♥13maths♛
  lầy dữ dội!!! :D
  21 Tháng mười 2018
 20. Nấm Mập
  Nấm Mập
  ủa lầy là gì vậy
  21 Tháng mười 2018
 21. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  m ns thế thì mai cấm ns cj với t!
  21 Tháng mười 2018
 22. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  con này m lại giả nai hả!
  21 Tháng mười 2018
 23. Nấm Mập
  Nấm Mập
  huhu e có làm gì nên tội đâu cj tha e với
  21 Tháng mười 2018
 24. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  thôi bye!
  21 Tháng mười 2018
 25. Nấm Mập
  Nấm Mập
  nai bh ở núi hết rồi trung du mình k có đâu
  21 Tháng mười 2018
 26. Love2♥24❀8♥13maths♛
  Love2♥24❀8♥13maths♛
  à há!!! :D gặp được bạn Mập lầy hơn mình nè!!! :D
  21 Tháng mười 2018
 27. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  nó vưa flunf vừa béo=> nấm mập!
  21 Tháng mười 2018
 28. Love2♥24❀8♥13maths♛
  21 Tháng mười 2018
 29. Nấm Mập
  Nấm Mập
  ê thế chữ nấm của t m vứt đi đâu mà k giải thích luôn
  21 Tháng mười 2018
 30. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  k ns nx!
  21 Tháng mười 2018
 31. Nấm Mập
  Nấm Mập
  hì cần biết ý nghĩa chữ nấm k mai giải thích cho
  21 Tháng mười 2018
 32. Love2♥24❀8♥13maths♛
  Love2♥24❀8♥13maths♛
  nấm => thấp :D
  21 Tháng mười 2018
 33. Nấm Mập
  Nấm Mập
  gần đúng thôi
  21 Tháng mười 2018
 34. Love2♥24❀8♥13maths♛
  Love2♥24❀8♥13maths♛
  ơ vậy là cũng đúng rồi há há!!! :D
  21 Tháng mười 2018
 35. Nấm Mập
  Nấm Mập
  1/2 nên ch được tính
  21 Tháng mười 2018
 36. Love2♥24❀8♥13maths♛
  Love2♥24❀8♥13maths♛
  ơ vẫn tính!!! :D
  21 Tháng mười 2018
 37. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  lại còn thế nx à m!
  21 Tháng mười 2018
 38. Nấm Mập
  Nấm Mập
  đương nhiên rồi
  21 Tháng mười 2018
 39. Nấm Mập
  Nấm Mập
  trả lời câu hỏi mà được có nửa thì đâu được điểm tối đa
  21 Tháng mười 2018
 40. Nấm Mập
  Nấm Mập
  thì nó cũng tương tự nhau thôi à
  21 Tháng mười 2018
 41. Love2♥24❀8♥13maths♛
  21 Tháng mười 2018
-->