Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  sai rùi nha, ngốc chớ k ngu
  21 Tháng mười 2018
 2. Khải KIllar
  Khải KIllar
  ngôc = ngu
  21 Tháng mười 2018
 3. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  từ ngữ khác nhé, tui ngu -> mai cx vậy
  21 Tháng mười 2018
 4. Khải KIllar
  21 Tháng mười 2018
 5. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  đúng quá còn j
  21 Tháng mười 2018
 6. Khải KIllar
  Khải KIllar
  sao dạ
  21 Tháng mười 2018
 7. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  tui là bn của mai, chơi vs nhau bị lây
  21 Tháng mười 2018
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng mười 2018
 9. Khải KIllar
  21 Tháng mười 2018
 10. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Vậy mà có người lúc nào cũng ns tui ngu hết á
  21 Tháng mười 2018