Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhọ cute

 1. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  chị nè nhọ
  21 Tháng mười 2018
 2. Nhọ cute
  Nhọ cute
  chị là ai ? em k nhớ
  21 Tháng mười 2018
 3. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  toilatot hi
  21 Tháng mười 2018
 4. Nhọ cute
  Nhọ cute
  nhớ rồi nhớ rồi
  21 Tháng mười 2018
 5. Linh Junpeikuraki
  21 Tháng mười 2018
 6. Nhọ cute
  Nhọ cute
  chị học được Hoá 10 k , giúp em mấy bài
  21 Tháng mười 2018
 7. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  cj đang bận ôn thi e ak
  để đấy lát mod chỉ cho
  nó cx k quá khó
  21 Tháng mười 2018
 8. Nhọ cute
  Nhọ cute
  em làm rồi , muốn xem lại cho chắc thôi , tại kiểm tra mà
  21 Tháng mười 2018
 9. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  cj mai thi e a
  21 Tháng mười 2018
 10. Nhọ cute
  Nhọ cute
  chiều em thi rồi đây
  21 Tháng mười 2018
 11. Linh Junpeikuraki
  21 Tháng mười 2018
-->