Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. nguyễn đan phương
  21 Tháng mười 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  em thik henime
  21 Tháng mười 2018
 3. nguyễn đan phương
  nguyễn đan phương
  henime là cái j
  21 Tháng mười 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  hentai và anime
  21 Tháng mười 2018
 5. nguyễn đan phương
  nguyễn đan phương
  ủa em thích thì liên quan đến chị hả
  22 Tháng mười 2018
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  anh hỏi thế em cx thích à
  sao nặng lời thế em
  22 Tháng mười 2018
 7. nguyễn đan phương
  nguyễn đan phương
  j đây anh luôn trời ạ thế em sinh năm bn z
  22 Tháng mười 2018
 8. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  2k2 thoy ''chị'' ạ
  24 Tháng mười 2018
 9. nguyễn đan phương
  nguyễn đan phương
  z mà dám xưng anh hay quá hơ
  24 Tháng mười 2018
 10. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  chú 2k mấy hả đan phân
  25 Tháng mười 2018
 11. nguyễn đan phương
  nguyễn đan phương
  nè ng ta là nữ nha đan phương chứ k phải đan phân
  chị 2k3
  26 Tháng mười 2018
 12. Đỗ Anh Thái
  1 Tháng mười một 2018
 13. nguyễn đan phương
  1 Tháng mười một 2018
-->