Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Mashiro Shiina
  18 Tháng mười 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  do thai nè
  18 Tháng mười 2018
 3. Mashiro Shiina
  18 Tháng mười 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  rảnh mà
  18 Tháng mười 2018
-->