Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Ngọc Ánh 0107
  18 Tháng mười 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  làm quen nha
  18 Tháng mười 2018
 3. Ngọc Ánh 0107
  18 Tháng mười 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cậu gt đi
  18 Tháng mười 2018
 5. Ngọc Ánh 0107
  Ngọc Ánh 0107
  tên Ánh 2k3 .. ở yên bái còn you :p
  19 Tháng mười 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tên mai
  2k3
  hà nội
  19 Tháng mười 2018
 7. Ngọc Ánh 0107
 8. Kuroko - chan
  19 Tháng mười 2018
-->