Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Erza Scarlet.
  Erza Scarlet.
  uk. nhưng gọi bác sao già quá
  17 Tháng mười 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  có phần 2 rồi đó cậu
  có cái nv gặp con rồng mà mấy hôm r
  17 Tháng mười 2018
 3. Erza Scarlet.
  Erza Scarlet.
  đã có phần 3 rồi mà bạn
  17 Tháng mười 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  à nhầm phần 3
  nhiệm vụ trăm năm j đó
  17 Tháng mười 2018
 5. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  đọc truyện nhanh hơn là xem anime
  \
  17 Tháng mười 2018
 6. Erza Scarlet.
  Erza Scarlet.
  mik chỉ thích xem anime chứ ko xem truyện
  17 Tháng mười 2018
 7. Đỗ Anh Thái
  17 Tháng mười 2018
-->