Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Quốc Khánh 10CA1

 1. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  mất nik vì vi phạm
  16 Tháng mười 2018
 2. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Me báo cáo chứ cpnf ai...Mấy người bị banned vì me roài
  16 Tháng mười 2018
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  chú sống tốt ghê nhỉ
  ko nên tới gần chú này
  tránh xa tui ra
  16 Tháng mười 2018
 4. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  16 Tháng mười 2018
 5. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  16 Tháng mười 2018
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  nek ra dc ko ạ
  đừng đến gần tui
  17 Tháng mười 2018
-->