Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi huyhiệu2k5

 1. huyhiệu2k5
  22 Tháng mười 2018
 2. caoquynhanh1904@gmail.com
  22 Tháng mười 2018
 3. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  cậu ko đc on tối ak
  22 Tháng mười 2018
 4. caoquynhanh1904@gmail.com
  5 Tháng mười một 2018
 5. huyhiệu2k5
  5 Tháng mười một 2018
 6. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  What avt is this?
  6 Tháng mười một 2018
 7. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  my face
  6 Tháng mười một 2018
 8. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  wooooooooo!!!!!!! so unbelievable!!!
  6 Tháng mười một 2018
 9. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  thấy mặt mình thế nào
  6 Tháng mười một 2018
 10. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  I can't talk anymore! Don't ask me please!
  6 Tháng mười một 2018
 11. huyhiệu2k5
  6 Tháng mười một 2018
 12. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  helloooooooo babyyyyyyyyyy
  13 Tháng mười một 2018
 13. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  he llo
  13 Tháng mười một 2018
 14. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  đang làm chi vậy
  13 Tháng mười một 2018
 15. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  đang hok cậu ạ
  13 Tháng mười một 2018
 16. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  thế ak, lớp cậu có phải văn nghệ 20-11 ko
  13 Tháng mười một 2018
 17. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  có chứ
  lớp tui nhảy hay quá được chọn đi dự festival english của thành phố luôn
  13 Tháng mười một 2018
 18. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  có cậu ạ
  13 Tháng mười một 2018
 19. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  13 Tháng mười một 2018
 20. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái

  để làm j
  13 Tháng mười một 2018
 21. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  mình nhắn tin (.) đó
  13 Tháng mười một 2018
 22. Đỗ Anh Thái
  13 Tháng mười một 2018
 23. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  Đỗ Anh Thái nhảy bài gì thế
  14 Tháng mười một 2018
 24. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  Cậu có tham gia hơm
  14 Tháng mười một 2018
 25. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  tất nhiên là ko
  có link đó
  để tui gửi qua hội thoại cho
  14 Tháng mười một 2018
 26. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  Gửi đi gửi đi
  15 Tháng mười một 2018
 27. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  vô fb đỗ văn tèo (tao)
  sau đó vào bạn bè tìm nguyễn hiếu
  ấn vô đó r kéo xuống sẽ thấy
  15 Tháng mười một 2018
 28. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  mk hơm có face hà
  16 Tháng mười một 2018
 29. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái

  thế thoy
  16 Tháng mười một 2018