Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoa du

 1. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ê nè
  sao anh ko vào dc hồ sơ của thẩm du thế
  16 Tháng mười 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  Cộng đồng học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum - Lỗi
  Thành viên này giới hạn những người có thể xem hồ sơ đầy đủ của họ.
  16 Tháng mười 2018
 3. hoa du
  hoa du
  E khóa chứ s
  17 Tháng mười 2018
 4. hoa du
  hoa du
  Mà khoan...
  Ai tên thẩm du hả?
  17 Tháng mười 2018
 5. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  nhầm hoa du
  mà em bảo anh là em tên hương thì phải
  17 Tháng mười 2018
 6. hoa du
  hoa du
  đúng rồi
  17 Tháng mười 2018
 7. hoa du
  hoa du
  s vầy?
  17 Tháng mười 2018
 8. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ko vvoo dc hồ sơ của em hả
  wall í
  17 Tháng mười 2018
 9. hoa du
  hoa du
  uk
  khóa wall mà
  17 Tháng mười 2018
 10. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  sao khóa
  17 Tháng mười 2018
 11. hoa du
  hoa du
  ủa cần pải có lý do à???
  17 Tháng mười 2018
 12. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  khóa dư lào chỉ anh
  17 Tháng mười 2018
 13. hoa du
  hoa du
  0
  17 Tháng mười 2018
 14. Đỗ Anh Thái
  17 Tháng mười 2018
 15. hoa du
  17 Tháng mười 2018
 16. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  cười j
  17 Tháng mười 2018
-->