Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. caoquynhanh1904@gmail.com
  14 Tháng mười 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  bn tên j ế
  14 Tháng mười 2018
 3. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  Mk tên Quỳnh Anh
  15 Tháng mười 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  tạo thoại đi bn
  15 Tháng mười 2018
 5. caoquynhanh1904@gmail.com
  caoquynhanh1904@gmail.com
  Làm kiểu chi mô bạn?
  15 Tháng mười 2018
 6. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ấn vô tên tui
  thấy có chữ bất đầu hội thoại
  ấn vô
  15 Tháng mười 2018