Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Nha Trang quê hương
  14 Tháng mười 2018
 2. Nguyễn Linh_2006
  14 Tháng mười 2018
 3. Nha Trang quê hương
  Nha Trang quê hương
  no no nha men
  15 Tháng mười 2018
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hỏi vậy ai chẳng nói vậy... Có lẽ nào bạn là ny của @Nguyễn Quốc Sang? - Bảo Nghi? Đừng hỏi tớ biết.. - Tớ nhìn thông tin của cậu nhờ crush của cậu đó . Hai người có chung sở thích luôn! Xem Mon :v
  16 Tháng mười 2018
 5. Nha Trang quê hương
  Nha Trang quê hương
  ngf j mà nhiều chuyện dzữ
  16 Tháng mười 2018
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Trúng tim đen rồi à?
  17 Tháng mười 2018
 7. Nha Trang quê hương
  Nha Trang quê hương
  no no nha men
  17 Tháng mười 2018
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đừng lừa mình
  ...
  Avt cũ của bạn thể hiện rõ rồi
  18 Tháng mười 2018
 9. Nha Trang quê hương
  Nha Trang quê hương
  Chứng cứ đâu, đ đ nha
  18 Tháng mười 2018